novinky
01.01.2024
číst více
Aktualizace seznamu povolených pálek pro mládež v roce 2024.
 
Výkonný výbor ČBA schválil uvolnění pálek v kategorii U18 pro ročník 2008 a mladší, kde jsou nově povoleny pálky certifikace BBCOR.

V kategorii U15 pokračuje povolení pálek s certifikací USSSA.

V ostatních kategoriích a pro hráče 2007 a starší zůstávají pálky stejně jako v loňském roce.

Certifikace BBCOR
BBCOR (Bat-ball coefficient of restitution) je standard výkonu baseballové pálky, který vytvořila Národní atletická asociace (NCAA) pro certifikaci výkonu kompozitních baseballových pálek používaných v univerzitních soutěžích.

Norma slouží k certifikaci "všech pálek, které jsou vyrobeny z jiných materiálů než z jednodílného masivního dřeva". Norma stanový, poměr relativní rychlosti baseballového míčku po dopadu a rychlosti baseballového míčku před dopadem který je v poměru menším než 0,5. Pokud je tento poměr na kterémkoli předem určeném místě baseballové pálky vyšší než 0,50, pálka nesmí být opatřena sítotiskovou značkou BBCOR .50.

Kromě toho, že pálky s certifikací BBCOR musí projít výše popsaným testem, musí mít průměr nejvýše 2 5/8″, poměr délky k hmotnosti nejvýše -3 a délku nejvýše 36″.

Kategorie U15 - USA BASEBALL + USSSA - BPF 1.15

V této kategorii zůstávají povolené všechny pálky všech certifikací pokud je zajištěno BPF 1.15. Tato hodnota musí být v případě kovových pálek na pálce uvedená, nebo zde musí být certifikát „USA baseball“, který garantuje hodnotu BPF 1.15. Pálky z kompozitu a dřeva musí být schválené WBSC a být uvedeny v seznamu pro nebo pálky.

Kategorie U10-U13 - USA BASEBALL

Zde jsou povoleny pouze kovové pálky s certifikací „USA Baseball“, schválené dřevěné a kompozitové pálky a žádné jiné.

Kategorie U9 a mladší - USA BASEBALL + USSSA - BPF1.15

V těchto kategoriích jsou povoleny pálky USA baseball, dřevěné, kompozitové a pálky s barelem 2 ¼ s BPF 1.15 s maximální délkou danou tabulkou uvedenou výše.

Pálky s certifikací USA Baseball naleznete zde.

Pálky s certifikací USSSA Baseball naleznete zde.

Před nákupem doporučujeme pálku a její certifikaci ověřit na stránkách https://usabat.com/ 

Seznam povolených pálek pro jednotlivé kategorie naleznete v obrázku.
13.06.2023
číst více
Dobrý den, 

poskytujeme Vám ke stažení katalogy firem Marucci, Easton, Mizuno, Champro, Rawlings, Amer Sport (Louisville Slugger, Demarini, Wilson, Evoshield) pro rok 2024.

Pokud byste měli o cokoliv zájem, napište nám a my Vám připravíme cenovou kalkulaci - poté se můžete rozhodnout, zda o zboží budete mít zájem.

Orientační dodací termíny u zboží, které nedržíme standardně skladem:

Easton = podzim - vánoce 2023
Rawlings = podzim -  vánoce 2023
Champro = podzim - vánoce 2023
Jugs = podzim - vánoce 2023
Louisville Slugger, Demarini, Wilson a Evoshield = podzim - vánoce 2023
Marucci = leden-únor 2024
Mizuno = leden-únor 2024
All-Star = leden-únor 2024
Franklin = leden-únor 2024

Katalogy jsou ke stažení zde.
01.04.2023
číst více
Dobrý den, v případě zájmu Vám můžeme nechat vyrobit rukavici Rawlings z programu Custom Glove a dovézt ji do ČR.

Rukavici si můžete nakonfigurovat na adrese: https://gloves.custom.rawlings.com/

Termín dodání: cca 6-8 týdnů.

Cena rukavice: výsledná cena v dolarech x 22,5 (aktuální kurz USD) + 21% DPH.

V případě zájmu si rukavici nakonfigurujte a pošlete nám odkaz.

Kontaktní e-mail: info@baseball-softball.cz

RYCHLÝ KONTAKT

TELEFONY:
602 321 632
602 383 848
235 512 842

E-MAIL:
info@schoolsport.cz

VÝDEJNÍ MÍSTO 
www.SCHOOLSPORT.cz

Jaselská 18
160 00 Praha 6 - Dejvice

Otevírací doba:
Pondělí: 14-17
Ú
terý až pátek: 10-13, 14-17
Sobota: 9-12

Obchodní podmínky

I.

 1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
 2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
 3. U zboží prokazuje kupující původ zboží paragonem (fakturou, dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

II.

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III.

 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV.

 1. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na paragonu, faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

V.

 1. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně nebo osobně na adrese prodávajícího.

VI.

 1. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: - dodání chybějícího zboží - přiměřenou slevu z kupní ceny - odstoupení od smlouvy.

VII.

 1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit paragon, fakturu či dodací list, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII.

 1. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX.

 1. Kupující při uplatňování reklamace sepíše reklamační list a odešle e-mailem na adresu: info@schoolsport.cz, nebo písemně faxem na tel. číslo 235 512 842 nebo poštou na adresu prodejce.
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 3. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník. 

X.

Evidence přijatých tržeb.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XI.

Reklamace se vyřizují na adrese prodejny, tj.:
Sport, Jaselská 18, 160 00 Praha 6
Tel.: 235 512 842, 602 321 632
e-mail: info@schoolsport.cz